ประวัติการอัพเดท

เว็บไซต์ของประวัติการปรับปรุง

เว็บไซต์ของประวัติการปรับปรุง

06/04/2018
หน้าแรกอัปเดตแล้ว
02/11/2017
มันได้รับการปรับปรุงแนะนำพนักงานเพศหญิง
มันได้รับการปรับปรุงแนะนำพนักงานเพศชาย
05/07/2017
แนะนำพนักงานอัปเดตแล้ว
25/04/2017
หน้าแรกอัปเดตแล้ว
08/04/2017
รีวิวนวดอัปเดต
24/03/2017
เพิ่มเมนูใหม่ นวดศีรษะ นวดไทยบาล์ม
20/02/2017
มันได้รับการปรับปรุงแนะนำพนักงานเพศหญิง
มันได้รับการปรับปรุงแนะนำพนักงานเพศชาย
26/01/2017
มันได้รับการปรับปรุงแนะนำพนักงานเพศชาย
มันได้รับการปรับปรุง แบบฟอร์มการจอง
15/01/2017
ต่ออายุเว็บไซต์