ร้านนวดใจดี

นวดไทยบาล์มร้านใจดี

ความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ปวดกล้ามเนื้อ อาการตึง

นวดไทยบาล์ม

เวลาและราคาการนวดไทยบาล์ม

เวลา 30นาที 1ชั่วโมง 1ชั่วโมง30นาที 2ชั่วโมง
ราคา 250บาท 400บาท 550บาท 700บาท

ลักษณะการนวดไทยบาล์ม

นวดแผนไทยอย่างเดียว ไม่สามารถดึงลักษณะเด่นของการนวดส่วนหนึ่งของร่างกายได้ และไม่สามารถแก้อาการเหนื่อยกับการปวดกล้ามเนื้อและการปวดกล้ามเนื้อ การนวดขึ้นอยู่กับส่วนที่ปวดเมื่อย เช่น ตึงบริเวณไหล่ จะนวดควบคู่ไปกับการใช้ยาหม่อง และนวดส่วนต่างๆของร่างกาย