ร้านนวดใจดี

รับสมัครงานพนักงาน

รับสมัครงานหมอนวดและพนักงาน

หมอนวด

ข้อกำหนดคุณสม

มีประสบการณ์นวดแผนไทย, นวดเท้าและนวดน้ำมัน
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ผู้หญิง:
อายุ 30 ถึง 50 ปี
รายได้:
ประมาณ 18,000 ถึง 25,000 บาทต่อเดือน จ่ายวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ (รายได้ขึ้นกับจำนวนลูกค้าที่นวด)
หยุด:
1 วันต่อสัปดาห์
รับจำนวน:
3 ถึง 5 คน
ติดต่อสมัครงาน:
089-890-7159
เอกสารจำเป็น:
ใบประกาศตัวจริงและสำเนาพร้อมยืนยันสำเนาถูกต้อง, รูปถ่าย, บัตรประชาชนและสำเนาพร้อมยืนยันสำเนาถูกต้อง

◎ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ร้านใจดีต้องการพนักงานที่มีความสามารถแต่เราก็ต้องการคนที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทุกคนต่างมีข้อจำกัดในแต่ละด้าน แต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเราทำงานกันเป็นทีม เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่คุณสามารถพัฒนาศักยภาพที่โดดเด่นอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

เราจะรอการสมัครงานของคุณ