ร้านนวดใจดี

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลร้านนวดใจดี

ในความหมายต่างประเทศ เพื่อที่จะทราบข้อมูลของสถานที่ การติดต่อ บัตรประจำตัว สามารถ หาข้อมูลได้จากเคลือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

โดยเฉพาะข้อมูลPII(PII:ข้อมูลส่วนบุคคล)ความหมายที่ญี่ปุ่น

จะมีข้อมูลบุลคล รายชื่อ วันเดือนปีเกิด และคำอธิบายอื่นๆ หรือ รหัสประจำตัว ซึ่งมีภาพและเสียงที่สามารถระบุตัวตนได้ มันไม่ใช่แค่ระบุเพียงข้อมูลอย่างเดียวแต่ สามารถจับคู่กับข้อมูลอื่นๆ (JIS Q 15001)

ร้านนวดใจดีจะจัดการข้อมูลบุคคลตามความหมายแบบญี่ปุ่น

เกี่ยวกับขอบเขตของการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล

1.การบริการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร้านของเราจะใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการ ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำ

2.ร้านเราจะป้องกันไม่ให้ข้อมูล ความลับของลูกค้ารั่วไหล

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่เปิดเฉยข้อมูลส่วนบุคคล

1.กรณีที่ลูกค้ายินยอม

2.หากจำเป็นต้องปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า

3.หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามบัญญัติกฎหมาย

เกี่ยวกับการรับการเข้าถึงประวัติศาสตร์

เว๊บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานของลูกค้า และจะมีการปรับปรุงการให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้น

จะบันทึกข้อมูลลูกค้าที่เข้าเว๊บไซต์นี้ เช่น ที่อยู่IP เบราว์เซอร์ ชนิดของOS วันที่และเวลาเข้า ข้อมูลหน้าที่เข้าใช้งาน แต่ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของลูกค้า