ร้านนวดใจดี

ประวัติการนวดแผนไทย

มรดกและประวัติศาสตร์ของการนวดแผนไทย

ประวัติความเป็นมาของการนวดแผนไทย(นวดแผนโบราณ)

ศิลาจารึกนวดแผนไทยนวดไทย เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมากว่า 2500ปี
ต้นกำเนิดมาจากShivago Komarpajซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งของพระพุทธศาสนา
หมอชาวชาวอินเดีย ที่เดินทางมาเผยแพ่ศาสนาที่ไทย ต้นฉบับของการนวด เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเก่าแก่ของศาสนา ซึ่งถูกบันทึกอยู่ในภาษา บาลี
หลังจากนั้น นักเรียนแพทย์ของจีนเข้ามาในไทยมากขึ้น คนไทยจึงจัดตั้งมูลนิธิการแพทย์แผนไทยขึ้นมา
ในสมัยสุโขทัย ปี1686 การรักษาส่วนใหญ่มักเป็นการนวด。

การรุกรานของทหารพม่า

ซากปรักหักพังอยุธยาแต่ ในสมัยอยุธยา การรุกรานของทหารพม่า ทำให้อยุธยาล่มสลายในปี 1767 ข้อมูลการแพทย์และเทคนิคการนวดที่ได้รับมาส่วนใหญ่ก็ถูกทำลาย
ในปี1836 ในสมัยรัชการที่ 3 ได้เดินทางไปปรับปรุงวัดโพธิ์ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษามากขึ้น
และได้รวบรวมวิชาการที่เหลือไว้ นำมาแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ทำให้ใครๆก็สามารถเรียนรู้ท่าทางการนวดไทยได้

แผ่นภาพที่แสดงเส้นมีทั้งหมด 60 แผ่น ภาพวาดท่าทาง 80 แผ่น และ1100ชนิดที่ถูกบันทึกเกี่ยวกับประโยชน์ของการตรวจโรคและการเตรียมยา

นวดไทยมาจากชาวบ้านธรรมดาที่เป็นหมออยู่ในวัง

พระพุทธไสยาสนวดไทย ได้รับการสืบทอดโดยสาวกพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ใจกลางพระราชวัง โดยวัดโพธิ์เริ่มตีพิมพ์ออกไปอย่างกว้างขวางให้แก่คนทั่วไป
ในปี1906สมัยรัชการที่ 4 ได้รวบรวมตำราการนวดที่เหลืออยู่ทั้งหมด และมีการนำไปแปลจากภาษาโบราณเป็นภาษาไทยปัจจุบัน ในสมัยรัชการที่ 5 ได้รวบรวมการนวดไทยไว้ในหนังสือหนึ่งเล่มสำหรับหมอภายในวัง
ในปี 1962 ได้ก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์การแพทย์แผนไทย สำหรับสอนนวดแผนไทย

รูปแบบของการนวดในปัจจุบัน

ปัจจุบันคุณสามารถพบเจอการนวดแผนไทยรูปแบบต่างๆ ได้ทั่วประเทศ
ตัวแทนรูปแบบของเชียงใหม่ถูกจัดขึ้นใจกลางจังหวัดเชียงใหม่
ถ้านำข้อมูลส่วนใหญ่มาเปรียบเทียบกันกับของวัดโพธิ์ จะใช้เทคนิคการยืดกล้ามเนื้อเหมือนกันอาจจะกล่าวได้ว่ามีรูปแบบที่คล้ายครึงกัน
รูปแบบของเชียงใหม่เหมือนกันกับของวัดโพธิ์เพราะ แต่เดิมเป็นรูปแบบที่มาจากวังและวัดเหมือนกัน。
นอกจากนี้ ยังได้จัดรูปแบบของการนวดไทย หรือการนวดแผนโบราณไว้อีกด้วย
การ“นวดแผนไทย”เป็นภูมิปัญญาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน!