ร้านนวดใจดี

รายการนวด

สมุนไพร แพคเกจ

ภาพถ่ายสมุนไพรแพคเกจ

เวลาและอัตราการ สมุนไพร แพคเกจ

1ชั่วโมง: ไทย 30นาที + สมุนไพร 30นาที 380บาท
1ชั่วโมง30นาที: ไทย 30นาที + สมุนไพร 1ชั่วโมง 470บาท
2ชั่วโมง: ไทย 1ชั่วโมง + สมุนไพร 1ชั่วโมง 560บาท

คุณสมบัติของ สมุนไพร แพคเกจ

รายการใหม่! แพ็คเกจนวดไทยและนวดสมุนไพร!

แพ็คเกจใหม่ นวดไทยและนวดสมุนไพร
หลังจากที่นวดคลายความตึงของกล้ามเนื้อด้วยนวดไทยแล้วจะนวดสมุนไพรด้วยลูกประคบอุ่นๆ