ร้านนวดใจดี

รายการนวด

นวด สมุนไพร หลัง & ไหล่

นวด สมุนไพร หลัง & ไหล่

นวด สมุนไพร หลัง & ไหล่

เวลาและอัตราการ นวด สมุนไพร หลัง & ไหล่

เวลา 30นาที 1ชั่วโมง 1ชั่วโมง30นาที 2ชั่วโมง
ราคา 250บาท 350บาท 500บาท 650บาท

คุณสมบัติของ นวด สมุนไพร หลัง & ไหล่

รายการใหม่! นวดสมุนไพรหลังและบ่า!

'รายการใหม่สำหรับคนที่มีปัญหาบริเวณ คอ บ่า หลัง"

ใช้ลูกประคบสมุนไพรอุ่นๆ ค่อยๆกดไปตามจุดต่างๆของร่างกาย ซึ่งจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
สามารถทำให้สมุนไพรซึมเข้าไปในร่างกาย ซึ่งจะทำให้อาการต่างๆดีขึึ้น