ร้านนวดใจดี

นวดฝ่าเท้าไทย

นวดเท้าไทยทฤษฎีการสะท้อน

นวดเท้าไทยที่จะแสดงจุดสะท้อนต่างๆภายในร่างกาย

1. หัว

ตัวอย่าง: สมอง ตา หู คอ จมูก

2. หน้าอก

ตัวอย่าง: หัวใจ ปอด ไดอะแฟรม

3. หน้าอก

ตัวอย่าง: ไต กระเพาะอาหาร ลำไสเล็ก ลำไสใหญ่ ตับ ถุงน้ำดี

4. บริเวณอุ้งเชิงกราน

ตัวอย่าง: มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก อวัยวะเพศอัณฑะ

นวดเท้าไทย(นวดกดจุด)แผนภูมิโซนสะท้อน

นวดเท้าไทย(นวดกดจุด)พื้นที่สะท้อนของใต้ฝ่าเท้า

นวดเท้าไทย(นวดกดจุด)พื้นที่สะท้อนของหลังเท้า

นวดเท้าไทย(นวดกดจุด)พื้นที่สะท้อนภายในเท้า

นวดเท้าไทย(นวดกดจุด)พื้นที่สะท้อนด้านนอกของเท้า