ร้านนวดใจดี

นวดกดจุดสะท้อนบนฝ่าเท้า

พื้นที่สะท้อนของเท้าของเท้านวดกดจุดสะท้อนไทย

นวดเท้า(นวดกดจุด)แผนภูมิโซนสะท้อนของเท้า

เท้าขวา   เท้าซ้าย
 

39. 先端のリンパ

40. リンパ節、下部

41. リンパ節と肺

42. 神経聴覚のバランス

43. หน้าอก

44. 横隔膜

45. 扁桃腺

46. คาง

47. ขากรรไกรบน

48. 喉と気管支