ร้านนวดใจดี

จุดสะท้อนต่ออวัยวะภายใน

นวดเท้า(นวดกดจุด)แผนภูมิแสดงการสะท้อนต่ออวัยวะภายใน

เท้าขวา

6. จมูก

24. กระเพาะปัสสาวะ

49. ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ

51. อวัยวะเพศ ช่องคลอด

53. สมอง

55. กระดูกสันหลังส่วนเอว

57. ในกระดูก

13. พาราไธรอยด์

38. กระดูกสะโพก

50. ต่อมลูกหมาก มดลูก

52. ทวารหนัก

54. กระดูกสันหลัง

56. ก้นกบ

62. เส้นประสาท

เท้าซ้าย