ร้านนวดใจดี
ผลการนวดเท้า

ผลการนวดเท้า

ประสิทธิภาพการนวดเท้า

ประโยชน์ของการนวดเท้าด้านล่าง

เมื่อระบบไหลเวียนของเลือดไม่ดี จะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้า สามารถเรียกได้ว่าเท้าทั้งสองข้างเป็นเสมือนหัวใจ สองในสามสวนของกล้ามเนื้อมีอยู่ที่เท้า เพราะเลือดจะถูกส่งลงไปและถูกสูบขึ้นมาที่หัวใจ
นอกจากนี้ที่เท้ายังมีจุดสำคัญที่แตกต่างกัน จุดที่อันตรายต่อระบบไหลเวียนของเลือดก็มี
การนวดกล้ามเนื้อ หรือเส้นต่างๆ เป็นการกระตุ้นระบบประสาท ซึ่งเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

การนวดเท้าเป็นการรักษาด้วยการกดจุดสะท้อน

นวดเท้าไทย