นวดเท้าไทย

จุดสะท้อนนวดฝ่าเท้า

>

นวดฝ่าเท้า(นวดกดจุด)จุดสะท้อนของฝ่าเท้า

จุดสะท้อนเท้าขวา จุดสะท้อนเท้าซ้าย

1. สมองใหญ่

2. สมองกลีบหน้า

3. สมองน้อย

4. ต่อมใต้สมอง

5. สมองกลีบขมับ

6. จมูก

7. คอ

8. ตา

9. หู

10. ไหล่

11. กล้ามเนื้อไหล่

12. ต่อมไทรอยด์

13. ต่อมพาราไทรอยด์

14. ปอดและหลอดลม

15. กระเพาะอาหาร

16.ลำไส้เล็กส่วนต้น

17. ตับอ่อน

18. ตับ

19. ถุงน้ำดี

20. กลุ่มประสาทช่องท้อง

21. ต่อมหมวกไต

22. ไต

23. ท่อไต

24. กระเพาะปัสสาวะ

25. ลำไสเล็ก

26.ไส้ติ่ง

27. ลิ้นปิดเปิดระหว่างลำไส้

28. ลำไส้ใหญ่ขาขึ้น

29.ลำไส้ใหญ่ส่วนขวาง

 

 

 

 

 

35. หัวเข่า

36. อวัยวะเพศ

 

1. สมองใหญ่

2. สมองกลีบหน้า

3. สมองน้อย

4. ต่อมใต้สมอง

5. สมองกลีบขมับ

6. จมูก

7. คอ

8. ตา

9. หู

10. ไหล่

11. กล้ามเนื้อไหล่

12. ต่อมไทรอยด์

13. ต่อมพาราไทรอยด์

14. ปอดและหลอดลม

15. กระเพาะอาหาร

16. ลำไส้เล็กส่วนต้น

17. ตับอ่อน

 

 

20. กลุ่มประสาทช่องท้อง

21. ต่อมหมวกไต

22. ไต

23. ท่อไต

24. กระเพาะปัสสาวะ

25. ลำไสเล็ก

 

 

 

29.ลำไส้ใหญ่ส่วนขวาง

30. ลำไส้ใหญ่ขาลง

31. ลำไส้ตรง

32. ทวารหนัก

33. หัวใจ

34. ม้าม

35.หัวเข่า

36. อวัยวะเพศ