ร้านนวดใจดี

รายการนวด

นวด หลัง & ไหล่

นวด หลัง & ไหล่

ภาพของการนวดหลัง & ไหล่

นวดหลัง & ไหล่เวลาและอัตราการ

เวลา 30นาที 1ชั่วโมง 1ชั่วโมง30นาที 2ชั่วโมง
ราคา 180บาท 300บาท 400บาท 500บาท

คุณสมบัติของนวด หลัง & ไหล่

ใช้เทคนิคการนวดไทยใช้นวดคอ บ่า ไหล่
แนะนำการนวดสำหรับท่านที่มีปัญหา คอ บ่า หลัง
เมนูนี้ดีสำหรับคนที่มีปัญหาคอ บ่า หลัง จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มากเกินไป